10 km

Hrobka rodu Lobkowiczů

Všechna místa v okolí

V hrobce jsou pochovaní předci z rodů Lobkowiczů, Harrachů a Podstatských-Lichtensteinů. Byla vystavena mezi lety 1867 – 1871 na přání Leopoldiny z Lobkowicz, majitelky Meziříčského zámku.

Hrobka se nachází severně od kostela Nanebevzetí Panny Marie v Netíně. Cestu k ní lemuje alej vzrostlých stromů a 14 kamenných kapliček křížové cesty.

Jedná se o dvoupodlažní stavbu z červeného režného zdiva. Vstup do krypty je opatřen mřížovým kováním v přízemí, kaple se nachází nad samotnou kryptou a má téměř čtvercový půdorys.