46 km

JE Dukovany

Všechna místa v okolí

Jedná se o první jadernou elektrárnu na území České republiky (2. na území Československa – 1. byla JE Jaslovské Bohunice). Samotná stavba elektrárny byla započata roku 1978, první ze čtyř reaktorů byl uveden do provozu v květnu 1985, poslední byl spuštěn v červenci roku 1987. Původní instalovaný výkon 4 x 440 MW byl z důvodů zvyšování účinnosti a využití výkonových rezerv navýšen na současných 4 x 510 MW.

Mezi lety 2016 a 2017 získala elektrárna nové provozní licence a předpokládaný provoz elektrárny se tak prodloužil do roku 2037 s možností prodloužení až do roku 2047. Diskutuje se také nad dostavbou 5. a 6. bloku.

Dlouhodobě JE Dukovany pokrývá před 20% celkové spotřeby ČR a významně se tak podílí na soběstačnosti a energetické bezpečnosti.

Elektrárna Dukovany se nachází vzdušnou čarou přibližně 30 km jižně od Velkého Meziříčí uprostřed trojúhelníku mezi obcemi Dukovany, Slavětice a Rouchovany. V informačním centru jsou pro návštěvníky připraveny dva moderní kinosály, ale také některé modely z původního centra. Seznámit se můžete na 3D modelech s reaktorem, reaktorovým blokem, případně ukládáním použitého paliva. Kromě informací o samotné elektrárně je připravena také expozice jaderné energetiky ve světě, jaderné bezpečnosti a další.

Výlet můžete spojit s návštěvou nedaleké přečerpávací elektrárny Dalešice.