0,3 km

Náměstí

Všechna místa v okolí

Radnice

Jednou z dominant místního náměstí je budova radnice, která stojí v jeho čele, přímo naproti kostelu. Původně se jednalo o dům rychtáře, který byl v letech 1528 -1529 přestavěn na radnici. V budově radnice najdete turistické informační centrum.

Obecník

Fasáda Obecníku zdobí renesanční sgrafity. Alegorické po­stavy mezi okny znázorňující lidské ctnosti – spravedlnost, statečnost, sílu,víru a trpělivost. V 16. století se zde vařilo pivo, poté byla budova centrem společenského dění. Bylo zde kino, hrálo se divadlo, pořádaly besedy, přednášky a koncerty. V současnosti je v přízemí restaurace.

Žulový sloup a barokní kašna

Uprostřed náměstí se nachází žulový sloup, na jehož vrcholu je socha sv. Jana Nepomuckého. Jeho výška je přibližně 11 metrů. O pár metrů dále narazíte na barokní kašnu, která byla postavena pravděpodobně již v roce 1595. Kašnu zdobí socha sv. Floriána – ochránce před ohněm.

Luteránské gymnázium

Tento renesanční palác s arkádovým nádvořím byl dokončen již roku 1578 a sloužil jako gymnázium v katolickém duchu. Od poloviny 17. do poloviny 20. století byla budova využívána jako panský pivovar.

Jupiter club

Současné kulturní centrum města. Nachází se zde velký sál, koncertní sál, kino, loutková scéna, galerie, ale také restaurace a kavárna. Původně v budově byla hospoda, následně krajského úřadu, pošta a sokolovna.