21 km

Třebíč – památky UNESCO

Všechna místa v okolí

Bazilika sv. Prokopa

Bazilika byla původně zasvěcená Nanebevzetí Panny Marie, vzhledem k tomu, že však dlouho sloužila výhradně světským účelům (kromě jiného jako skladiště, sýpky, nebo pivovar), byla následně zasvěcena znovu – tentokrát sv. Prokopovi. Bazilika vznikala jakou součást benediktinského kláštera od 30. let 13. století. Postavena byla v románském slohu a patří ke skvostům středověkého stavitelství evropského významu. Její nástěnné malby v opatské kapli patří k nejstarším dochovaným na území ČR.

K nejcennějším částem baziliky patrí krypta, jejíž strop podpírá 50 sloupů, přižemž každý má originálně zdobenou hlavici.

Na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO byla bazilika zapsána v roce 2003.

Židovská čtvrť

Třebíčské židovské památky jsou mimo území Izraele jediné, které jsou zapsané na Světovém kulturním dědictví UNESCO. Čtvrť zahrnuje více než 120 budov, mezi které patří například Přední a Zadní synagoga, radnice, rabinát, škola, chudobinec nebo nemocnice. Typickými rysy židovských čtvrtí jsou úzké uličky, rozpěrné oblouky a romantická náměstíčka. Třebíč kdysi patřila mezi významná židovská kulturní střediska na Moravě.

Židovský hřbitov

Jedná se o jeden z největších a nejlépe zachovaných hřbitovů na našem území. Jeho rozloha činí bezmála 12 tisíc m2, nachází se zde přibližně 3 000 náhrobků a pohřbeno je zde okolo 11 tisíc lidí. Nejstarší náhrobek je z roku 1625.