0,1 km

Židovské město

Všechna místa v okolí

V místech dnešní ulice Novosady se nacházelo historické židovské město. Typická výstavba úzkých domů v těsné blízkosti byla dána pevně stanoveným počtem domů, které dříve židé mohli mít. Vzhledem k rostoucímu počtu obyvatel však často vznikaly v zadních traktech domů domy další a také typickými jsou také společné vchody pro dva domy.

Synagogy

Ve městě vznikla židovská – tzv. Malá synagoga pravděpodobně již ve 13. století a sloužila až do okupace. Do dnešních dnů se z Malé synagogy dochovalo pouze část obvodového zdiva. Synagoga se nacházela mezi Starou a Novou synagogou.

Stará synagoga pochází z roku 1695, její kapacita byla přibližně 150 osob. Její kapacita však byla postupem času nedostatečnou, proto v druhé polovině 19. století vznikla synagoga nová. V té době čítala židovská obec přibližně 1100 obyvatel. Nová synagoga byla postavena z červených a černých neomítnutých cihel. Svému účelu sloužila až do roku 1940, poté sloužila jako sklad a v současnosti je pronajata k obchodním účelům.